Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forma/roustchouk.bg/includes/first.php on line 90
Стоян Киселов

Стоян Киселов (11 март 1872 – 20 септември 1937) е виден банков чиновник, активен деец на юнашкото движение в България в продължение на почти 40 год.

aA

Стоян Ненов Киселов е роден на 11 март 1872 г. в Търново. Той произхожда от заможната и известна търновска фамилия Киселови. Завършва основно и средно образование в родния си град, а висше образование-финанси и икономика във Виена 1888- 1892 г. След завършаването си се завръща се в България и отбива военната си служба като доброволец в 17- ти пехотен Доростолски полк в Русе. През 1894 г. започва работа в клона на БНБ в Русе. Това е първият клон на Българската народна банка извън столицата.

На 12 октомври 1894 г. инициативен комитет от 10 души отправя писмена покана към видни русенски индустриалци, търговци и общественици да се включат в изграждащото се спортно дружество в града. На поканата се отзовават 31 души и на 27 ноември 1894 г. се провежда учредително събрание на „Първо българско русенско телодвижително дружество „Сокол“. Това име е ползвала най-голямата гимнастическа организация в Чехия. Събранието приема временен устав, избира ръководство с председател Ст. Н. Станев и главатари – швейцарският учител Шарл Дюванел – учител по физкултура в мъжката гимназия в Русе и Стоян Ненов Киселов – чиновник в клона на БНБ в Русе. Към дружеството са изградени пет отдела (секции) – по гимнастика, плуване, весларство (гребане), пързаляне със ски и кънки и колоездене.

Дългогодишният журналист от Спортната редакция на Българското национално радио и историк на ски-спорта у нас Асен Минчев в своята публикация Ските тръгват от Русе пише: Първите ски (3 чифта) у нас са внесени от чужбина (1895 г.) в Русе от студента в Швейцария Стоян Киселов, главатар на градското гимнастическото дружество „Сокол“. 

През 1895 г.  дружеството приема името „Горско пиле“, за да не се дублира с името на българските ловно-стрелкови дружества „Сокол“. В народните предания соколът е наричан още горско пиле. Емблемата на дружеството е сокол с гири в краката и знаме с букви „С“ в четирите посоки, които означават: свободен, смел, силен, снажен.

По-късно Първо русенско телодвижително дружество „Горско пиле“ става клон на съюза на българските гимнастически дружества „Юнак“.

След  работата си в Русе Ст. Киселов  работи в клоновете на БНБ във Видин, Сливен, София и Плевен. По време на Първата световна война основава клонове на БНБ в Солун, Одрин и Дедеагач, а през 1916 г е комендант на гр. Кюстенджа (Констанца). Активен деец на гимнастическото движение в България, основава и ръководи юнашки дружества във всички селища, в които работи. От 1920 г. е касиер на Съюза „Юнак“ в София (1920–1928). Пенсионира се през 1923 г. Дарява  800 000 лв. за написване на история на В. Търново, като пожелава приходите от нея да се предоставят на бедни ученици. Починал през 1937 г в София.

Литература:

Димитрова М., Ст. Йорданов, Лицата на Русе, Русе, 2011

Кузов, Р. Русенско гимнастическо дружество „Юнак”, Русе, 2010

Дарителството във Великотърновския край, В. Търново, 2002

 

• Спомоществователи •

• Свържете се •