• За Русчук.BG •

Проектът Русчук.БГ

Голям, красив и значим град е Русе. Дори и сега, въпреки слабото изоставане през последните години. Но, градът помни и много по-славни времена. Още от 1864 г., като столица на Дунавския вилает, Русчук управлява една голяма територия, която сега се намира в три държави - България, Румъния и Сърбия. Вследствие на натрупания потенциал – икономически, военен, демографски и културен, по това време Русе е един от най- важните центрове  в европейската част на Османската империя. След Освобождението Русе губи статута си на вилаетски център, но остава един от най- големите градски и стопански центрове на новоосвободената държава.

Проектът Roustchouk.bg е дело на един малък, но ентусиазиран екип, който си поставя за цел да осветли историята на родния град през цялото ни известно негово съществуване, като събира информация, изучава и популяризира миналото на града. Разбира се, това не самоцел. Нашите амбиции са да изготвим една по-богата и пълна картина на историята на града и да увлечем все повече хора, с които по примера на нашите предшественици, да работим така, че да запазим и умножим духовната, културна и икономическа енергия на града и така да го предадем на нашите наследници.

Ние нямаме намерение да изземаме функциите на утвърдените обществени институции: музей, архив, библиотека и т. н. Но същевременно искаме да си сътрудничим с тях, тъй като споделяме целите и приоритетите им.

Ще сме благодарни на всички, които ни помагат в това начинание.

 

• Спомощвователи •

• Свържете се •