• За Русчук.BG •

Проектът Русчук.БГ

Голям, красив и значим град е Русе. Дори и сега, въпреки слабото изоставане през последните години. Но, градът помни и много по-славни времена. Още от 1864 г., като столица на Дунавския вилает, Русчук управлява една голяма територия, която сега се намира в три държави - България, Румъния и Сърбия. Вследствие на натрупания потенциал – икономически, военен, демографски и културен, по това време Русе е един от най- важните центрове  в европейската част на Османската империя. След Освобождението Русе губи статута си на вилаетски център, но остава един от най- големите градски и стопански центрове на новоосвободената държава.

Проектът Roustchouk.bg е дело на един малък, но ентусиазиран екип, който си поставя за цел да осветли историята на родния град през цялото ни известно негово съществуване, като събира информация, изучава и популяризира миналото на града. Разбира се, това не самоцел. Нашите амбиции са да изготвим една по-богата и пълна картина на историята на града и да увлечем все повече хора, с които по примера на нашите предшественици, да работим така, че да запазим и умножим духовната, културна и икономическа енергия на града и така да го предадем на нашите наследници.

Всички публикувани материали са авторски и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всякакво копиране, възпроизвеждане, пълно или частично, и използване е възможно само след изричното писмено съгласие на авторите и собствениците на сайта, освен ако целите са некомерсиални. Във всички случаи е задължително да се посочи източника — сайта Roustchouk.BG.

Можете да разпространявате и копирате снимките (и описанието им)
— единствено с некомерсиална цел, като задължително посочите източника “Roustchouk.BG”, с посочен активен линк, или изписан неактивен линк www.Roustchouk.BG.

За да може да осъществява своята просветителска и популяризаторска дейност Русчук.БГ се издържа освен от дарения и чрез извършване на следните услуги:

  • продажба на файлове с изображения;
  • продажба на фотографии (дигитални копия);
  • продажба на фотографии (оригинали);
  • продажба на готови отпечатъци;
  • сканиране и заснемане на архиви;
  • дигитална обработка и ретуш.

Ще сме благодарни на всички, които ни помагат в това начинание.

 

• Спомоществователи •

• Свържете се •