Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forma/roustchouk.bg/includes/first.php on line 90
Начало на ротарианството в Русе

На 29 октомври 1936 г. е основан Ротари клуб Русе. Сред неговите основатели са изявени индустриалци, икономисти, инженери, общественици, адвокати и лекари в Русе.

aA

През 2016 г. Ротари клуб Русе отбеляза 80 годишнината на ротарианското движение в Русе. По тоя случай бе издадена книга „80 години Ротари клуб в Русе”, Нейни автори са Владимир Витков, Цвятко Kадийски, Иво Братанов и Илия Димитров. Същата ни беше любезно предоставена от г-н Иво Братанов. Първата част на книгата, написана от Цвятко Кадийски- историк на бълг. ротаранци, е посветена на основаването на Ротари клуб Русе. С нейна помощ представяме накратко историята на ротарианството и конкретно на русенските ротарианци:

Първият Ротари клуб е създаден през 1905 г. в Чикаго (САЩ) от адвоката Пол Харис. На 23 февруари той провежда среща с трима свои приятели, за да обсъдят една идея. На срещата присъстват: Сил­ве­с­тър Ший­л, търговец на въглища, Гу­с­та­вус Е. Ло­ер, ми­нен ин­же­нер и Хи­рам Шо­ри от ши­ва­ш­кия би­з­нес. Те избират името Ротари (на английски rotary - въртящ се, ротационен), защото решават сед­ми­ч­ни­те сбир­ки да ста­ват в различните офиси на членовете, като се ре­ду­ват. През следващите години в САЩ възникват много клубове, които се обединяват в Национална асоциация на Ротари клубовете. По- късно ротарианството се разпространява по целия свят, организацията се преименува на Международна асоциация на Ротари клубовете, а през 1922 г. името ѝ е променено на Rotary International.

Първият Ротари клуб в България е основан в София през 1933 г., а три години по-късно е чартиран/ удостоверен (на английски: charted – „присъдена му е харта, или удостоверение“).  През 1935 г. е основан Ротари клуб Варна. Още от началото на 1936 г. започва работа инициативен комитет за създаване на клуб и в Русе. В състава му влизат:

Иван  Попов, Нестор Несторов, д-р Никола Начев, Рене Арнтцен, д-р Симеон Хитов и инж. Стефан Корабов.

По време на пътуването от София за Букурещ на 1 октомври 1936 г., президентът на Ротари Интернешънъл Уилям Мание спира в Русе, където е посрещнат от инициаторите по учредяването на клуб в Русе. На 29 октомври 1936 г. в Русе пристигат върховния комисар за Европа на Ротари клубовете инж. Гербел и инж. Любен Божков- председател на Ротари клуб София. И така на същия ден- 29 октомври 1936 г. е основан Ротари клуб Русе.

Сред неговите основатели са изявени индустриалци, икономисти, инженери, общественици, адвокати и лекари в Русе:

инж. Рене Арнтцен- директор на Захарната фабрика, белгийски консул в Русе;

д-р Симеон Хитов- военен лекар, общественик, член на масонската ложа, син на войводата Панайот Хитов;

д-р Михаил Мантов- адвокат, син на бившия окръжен управител Димитър Мантов;

Александър Алексиев- икономист,  директор на русенския клон на Франко-белгийската банка;

Иван Цочев Недков- търговец, член на управителния съвет на фабрика „Дунав”- за производство на железни изделия;

Борис Петров- индустриалец, съдружник в машинна фабрика „Е. Мюлхаупт” АД;

Димитър Пенев- известен русенски адвокат;

инж. Стефан Корабов- собственик на фабрика за метални изделия;

инж. Кирил Старцев- кмет на Русе по това време;

Иван Цачев- директор на Русенска популярна банка, Председател на Управителния съвет на яхтклуб Русе- първият яхтклуб в България;

д-р Никола Н. Начев- икономист, индустриалец- управител на „Начо Начев” АД;

Йосиф Вешков- индустриалец- директор на „Първа българска петролна индустрия”, Председател на Областната търговско-индустриална камара;

Нестор Несторов- виден търговец, консул на Австрийското консулство в Русе;

д-р Никола Караиванов- икономист, началник на индустриалния отдел на РТИК;

Иван Ив. Попов- главен секретар на Русенската търговско-индустриална камара;

Димитър Ат. Буров- банкер и директор на Машинната фабрика „Е. Мюлхаупт”;

Александър Досев- виден русенски аптекар;

Александър Искович- индустриалец, акционер във фабрика „Искович и Леви”; 
По-късно към русенския Ротари клуб се присъединяват:

Георги Мушанов -търговец на железария;

д-р Борис Малчев – зъболекар;

Иван Шаранков- индустриалец, член на Управителния съвет и акционер на Машинна фабрика „Евгени Мюлхаупт”  АД;

Георги Бачеваров- индустриалец, собственик на фабрика за производство на сапуни „В Бачеваров”;

Анастас Н. Буров –банкер;

инж. Емануил (Манол) Искович- индустриалец, акционер във фабрика „Искович и Леви“;

Станимир Василев- икономист;

Инж. Георги Евтимов- строителен инженер;

Д-р Атанас Златаров- зъболекар;

Проф. Иван Деблев- бивш директор на Опитна станция „Образцов чифлик”, от 1938 г. директор на Захарна фабрика- Русе;

и други членове.

Тържествената церемония за предаването на чартъра на русенския клуб става на 2 октомври 1937 г. във Военния клуб.

В последвалите няколко години Русенският Ротари клуб развива много активна дейност, но за сравнително кратък период от време.

С излизането на Закона за защита на нацията от 23.12.1941 г. Ротари клубовете в България са забранени. След 1944 г. новата власт определя ротари организацията като „фашистка” и така на практика преповтаря забраната от 1941 г.

Възстановяването на Ротари клуб Русе става след повече от 50 г. прекъсване. Нашия интерес по темата беше провокиран от снимки от първите години на ротарианското движение в Русе. Нашият колега Илиан Илиев попада на интересни русенски снимки при софийските  антиквари. Те са били част от личен архив на русенски ротарианец, може би Ал. Алексиев. Някои от тях са надписани, на други няма надписи, но хората на тях са разпознаваеми и със сигурност имат връзка с ротарианското движение в Русе. Снимките са откупени и сега са част от колекциите на Илиян Илиев и Йовчо Стоянов.

• Спомоществователи •

• Свържете се •