Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forma/roustchouk.bg/includes/first.php on line 90
Висш педагогически курс Русе 1909 — 1928 г.

Началото на висшето образование в Русе се полага през 1909 г., когато към Мъжката гимназия се открива Допълнителен педагогически курс.

aA

Началото на висшето образование в Русе се полага през 1909 г., когато със закон на Министерството на народното просвещение към  Мъжката гимназия „Княз Борис” в Русе се открива Допълнителен педагогически курс. От следващата 1910 г. вече е Висш педагогически курс за подготовка на учители за прогимназиите с два отдела: историко-филологически и физико-математически.  За директор е назначен Сава Попов — изявен учител и географ.

Сава Попов е роден в Севлиево през 1874 г. Завършва Априловската гимназия, а след това  е сред първите възпитаници на Геолого-географския факултет на Софийския университет. Работи като учител по география, член на Висшия учебен комитет към Министерството на образованието, кавалер на ордените „Свети Александър” и „За гражданска заслуга”.  Автор е на много учебници по география и на редица географски  студии и очерци. Автор е и на първата книга за Хитър Петър. Починал през 1949 г. в София. Той е баща на Стефан Савов Попов – български  писател, философ и общественик от средите на българската емиграция в изгнание след 1944 г. 

Във Висшия педагогически курс бъдещите учители се подготвят и по телесно възпитание. Обучението на студентите по гимнастика е на много високо ниво и се води от известния Луи Айер – швейцарски и български учител и общественик, смятан за основател на спортното движение в България. През 1920 г. директорът Сава Попов е назначен в Министерство на образованието и се завръща в София. На негово място директор става Нико Просеничков — виден педагог и общественик, съпруг на Тонка Обретенова- внучка на Баба Тонка. По-късно Просеничков е директор на Мъжката и на Девическата гимназия в Русе.

Педагогическото училище за подготовка на детски и начални учители в Русе, прераснало по-късно в Полувисш педагогически институт се смята за пряк наследник на Висшия педагогически курс.

• Спомоществователи •

• Свържете се •