Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forma/roustchouk.bg/includes/first.php on line 90
Дарение на ценна книга за историята на Русе

Нашата читателка г-жа Събка Ненова дари ценен екземпляр на книгата „Изъ миналото на гр. Русе“ от Михаил Хаджи Костов

aA

След като в телефонен разговор г-жа Събка Ненова ни съобщи, че е открила изключително ценна и запазена книга за историята на Русе, се уточнихме за среща.

В разговора се разбра, че това е „Изъ миналото на гр. Русе“ от нашия съгражданин Михаил Хаджи Костов, роден в Русчук през далечната 1848 г.

Макар и книгата да е известна на изследователите на града, тя е много интересен прочит на случвалото в Русе през живота на М. х. Костов, предадени през неговите непосредствени спомени, на които е бил пряк свидетел и участник.

Това са изгонването на гръцкия владика през 1864 г., заточението му, войната и Освобождението, първите печатници в града, първия църковен хор, първите театрални представления и оркестър в Русе, както и метежът от 19 февруари 1887 г.

Засега нагласата ни е книгата да бъде дарена на Регионалната библиотека, където да намери своето достойно място за съхранение и ползване от бъдещите поколения.

• Спомоществователи •

• Свържете се •