• Начало
  • Новини
  • Екипът на Русчук.БГ направи дарение на Държавен архив Русе.

Екипът на Русчук.БГ направи дарение на Държавен архив Русе.
Касае се за документи на известния в недалечното минало русенски артист Любен Попов. Колегата Илиян Илиев от нашето сдружение „Русчук.БГ” откри в София документи- част от личния архив на Любен Попов и съпругата му Павлина. Решихме да ги закупим, за да ги запазим.

aA

Екипът на Русчук.БГ направи дарение на Държавен архив Русе.

Касае се за документи на известния в недалечното минало русенски артист Любен Попов. Прочетохме във вестник „Утро“ статия от Таня Великова от Русенския Държавен архив за артиста Любен Попов по случай 120 г. от рождението му.

От тази статия разбрахме, че навремето съпругата му Павлина Попова, също дългогодишна актриса в Русенския театър е дарила на Държавен архив- Русе негови документи- личен фонд 1225.

Колегата Илиян Илиев от нашето сдружение „Русчук.БГ” откри в София документи-  част от личния архив на Любен Попов и съпругата му Павлина. Решихме да ги закупим, за да ги запазим. Това са материали свързани с празнуването на неговия 40-годишен творчески юбилей през 1959 г. в Русе. Има цяла папка с поздравителни телеграми от: държавници- Тодор Живков, Пенчо Кубадински, министър Живко Живков; писатели, поети, режисьори и артисти, като: Павел Спасов, Николай Лилиев, Константин Кисимов, Николай Масалитинов, Татяна Лолова и мн. др., общо над 100 телеграми. Освен това има лични бележки, книжки с театрални програми (повечето с автографи от Любен Попов). Има още документи свързани с честването на неговия юбилей на Русенската сцена- програма за честването и поздравителни адреси от театрални колективи от цялата страна. Запазени са и лични бележки и писма от кореспонденцията на Павлина Попова.

Решихме да ги дарим на Държавен архив- Русе, за да допълнят фонда на Любен Попов и да се съхранят за поколенията. По тоя начин заявяваме нашето желание за ползотворно сътрудничество с Държавния архив и така да допринасяме за опазване и популяризиране на нашата история.

Бяхме посрещнати изключително радушно от госпожа Стефка Маринова- Началник отдел на Държавен архив Русе. Тя изказа искрена благодарност за дарените материали, тъй като те ще допълнят съществуващия личен фонд на Любен Попов и така ще го обогатят, което е всъщност една от най-важните цели на Държавния архив: опазване на документалното наследство на страната.

Изключително горди сме, че сътрудничим на такава уважавана институция. Радваме се и на отправената покана да ползваме богатите фондове на Държавен архив, което ще бъде много полезно за нашата дейност.

• Спомоществователи •

• Свържете се •