Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/forma/roustchouk.bg/includes/first.php on line 90
За Русчук.BG
• За Русчук.BG •

Проектът Русчук.БГ

„Новият Русе — Русчук.БГ“ е сдружение с нестопанска полза в частна полза, регистрирано през 2021 г. след няколко години неформална дейност в проучвания, срещи, събиране на информация и формиране на ясна позиция. В дейността си то се фокусира върху:

  • Опазване и ревитализация на богатото културно материално наследство на град Русе;
  • Подобряване на средата за живот и създаване на зони за общуване с висока принадена стойност — култура, изкуство, наука, каузи;
  • Възстановяване на паметта и ролята на бележитите русенци — проект с паметни плочи и русенски благотворителен бал;
  • Ускорено описване на материалното наследство чрез нови технологии и дигитализация с цел опазване, съхраняване и осигуряване на устойчив режим на ползване на сградите, паметници на културата с голяма степен на полезност за гражданите;
  • Контакт със сродни и близки организации, участие по целесъобразност и експертност в близки каузи, като и предоставяне на възможност за включване на други сдружения, институции и граждани в изявите на Русчук.БГ;
  • Други.

Ще сме благодарни на всички, които ни помагат в това начинание.

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/forma/roustchouk.bg/about.php on line 51

• Спомоществователи •

• Свържете се •