Контакти

Екипът на Русчук.БГ търси контакти с наследници на русенски фамилии от миналото, които пазят снимки, документи, ордени, медали, предмети от бита и други подобни.